Application of Ultrasound-guided Stellate Ganglion Block in Treatment of Allergic Rhinitis
Chunyao Liu, BS, Huiwen Li, MS, Yajiang Zhang, MS, Ji Liu, BS, Jingru Yang, MS, Wei Li, MS, Jin Gao, BS, Rong Wu, MD
Advanced Ultrasound in Diagnosis and Therapy . 2023, (1): 23 -27 .  DOI: 10.37015/AUDT.2023.220008