Follicular Thyroid Neoplasmon Conventional and Contrast-enhanced Ultrasound
Xuehong Diao, MD, Lin Chen, MD, Bo Yu, MS, Jiamei Jin, MS, Jia Zhan, MD, Yue Chen, BS
Advanced Ultrasound in Diagnosis and Therapy . 2022, (2): 48 -57 .  DOI: 10.37015/AUDT.2022.210026